Thẻ tag: cách làm bảng trắng

Làm bảng trắng viết bút lông tại nhà

Sơn bảng trắng tại nhà • Tạo bề mặt giống bảng trắng (có thể viết bằng bút lông và xóa được). • Có thể tạo bề mặt dễ lau trên...

Sơn bảng trắng Professional Dry Erase

Thông số kỹ Thuật Sơn bảng trắng Bạn cần một chiếc bảng trắng để tự mình viết, vẻ lên những thứ mình muốn. Hay dùng để phác...