Thẻ tag: Chất nicotin

Lý do tóc bạc sớm

Hút thuốc lá và căng thẳng Những thói quen xấu như hút thuốc, căng thẳng kéo dài có thể tác động trực tiếp lên da và tóc. Chất nicotin từ...