Thẻ tag: chat Yahoo của chồng

Vô tình xem chồng chat, vợ ghen đến lạnh nhà

Choang… rầm rầm, tiếng bát đũa vỡ, tiếng xô đập đồ đạc  rồi cả tiếng cãi vã xen cùng tiếng khóc lóc hòa thành âm thanh hỗn hợp...