Thẻ tag: HOÀNG LAN

CHIA SẼ YÊU THƯƠNG – NS HOÀNG LAN

Nghệ sĩ Minh Béo, Phúc Béo cùng nhiều nghệ sĩ nổi tiếng khác đã phối hợp với nhau để thực hiện đêm nhạc từ thiện có tên “Chia sẻ...