Thẻ tag: Mr Đàm: ‘Mỹ Tâm và tôi chẳng thể đến với nhau’

Mr Đàm: ‘Mỹ Tâm và tôi chẳng thể đến với nhau’

‘Bây giờ, tình cảm của tôi dành cho cô ấy vẫn vậy, nhưng để đến với nhau thì e là không thể’. Ít khi chịu hạ mình trước ai, thậm...