Thẻ tag: Những trung tâm hành chính nghìn tỷ đồng

Những trung tâm hành chính nghìn tỷ đồng

Để đưa tất cả cơ quan nhà nước về một mối, tạo thuận lợi cho người dân khi giao dịch hành chính – công, nhiều tỉnh thành đã xây...