Thẻ tag: Nhuộm tóc hoa rực rỡ – trào lưu mới của giới trẻ thế giới

Nhuộm tóc hoa rực rỡ – trào lưu mới của giới trẻ thế giới

Sau mốt tóc mái cầu vồng, giới trẻ hiện lại rộ trào lưu nhuộm tóc nhiều màu sắc rực rỡ. Nhuộm tóc nhiều màu rắc rực rỡ thể hiện...