Thẻ tag: phải tiên phong

TGĐ Vietravel: Phải nghĩ, phải làm, phải tiên phong

Ông tiếp: “Trong xu hướng hội nhập, các DN đều có tham vọng bứt phá để vươn ra thị trường nước ngoài. Tham vọng ấy đều xuất phát...