Thẻ tag: Sơn chịu nhiệt cao

So sánh 2 loại sơn chịu nhiệt cao

Hiện nay nhiều khác hàng tìm đến công ty và có vài thắc mắc liên quan đến sản phẩm sơn chiệu nhiệt cao “Sơn chịu nhiệt cao High Heat...

Sơn xịt chịu nhiệt cao High Heat Spray

Thông số kỹ Thuật Sơn xịt chịu nhiệt Sơn chịu nhiệt cao High Heat Spray là loại sơn được thiết kế để làm mới và bảo vệ bề mặt kim...