Thẻ tag: vợ là giáo viên mà chửi chồng như hát hay

Vợ là giáo viên mà “chửi chồng như hát hay”

Tôi và vợ cưới nhau đã được 8 năm, đã có hai con gái. Cháu đầu hiện học lớp 1, cháu thứ hai học mẫu giáo. Hồi còn yêu nhau và mới...